Universi Dominici gregis. Konstytucja apostolska o wakacie stolicy apostolskiej i wyborze biskupa rzymskiego

Universi Dominici gregis. Konstytucja apostolska o wakacie stolicy apostolskiej i wyborze biskupa rzymskiego